ady írói álneve

Kova Gyuri és társai* /Albisy Katalin könyvéről*/ 1902. II. ... A fároszok, /V,/ Forditotta Faludy György, ... c. s. : A ,eghülés, 1913, I. 177-178, 1.

cs lá-JR.. sz. BUDAPEST. Vlll.ke r.práíer-utc8iközs.pol9.teá^ tanári könyvtára. B U D A P E S T , 1910 ... s amely ott reszket Munkácsy némely magyar képén,.

4 мая 2009 г. ... Doktori Iskola vezetője: Dr. Bańczerowski Janusz DSc., ... Lázár Ervin szövegeivel mostohán bánt az irodalomkritika. ... a lengyel pap.

Ripityom – az epigrammaíró a Berzsián és Dideki című meseregényben. „– Ne viccelj – korholta Sróf mester –, amikor a Mester születésnapjára Ripityom, az.

1 Horoszkóp. 1915. I. 62-65 1. ... s A Grand Café Parisien-ben. 1898.II, 537-539 1. ... Jerome, Klapka Jerome t önzés. 1896. II. 468-470 1.

Dédapám tovább ment annál, hogy a nyelv egy nép vagy nemzet által használt ösz- ... dologra vonatkozó igazsághoz: „én (az Isten) alkottam a földet, ...

L - Z ,. Összeállitetta. G a l a m b o s. F e r e n c , ... Avilai Szent Teréz két verse. /Versford. ... Perotti Gyula : Benza Ida, 1896, II, 491-492, 1.

gót akarja megmenteni ,1 Ez bizony szofisztikus játék a sza- vakkal. ... gyenli, bogy egy szerencsétlen gyenge ember megelőzte.

hetett Karinthy célja e két jelölés váltakoztatásával. Karinthy Frigyes Nem mondhatom el senkinek c. verses kötetében jelent meg a. Karácsonyi karének című.

A kincseskamra, 1941. 261-263. ... Hegedűs Gyula : A sorsjegy. 1910. I, 384-388. 1. " : Szegény Boldizsár. 1912. I. 598-600. 1. Hegedűs Zoltán : A sorsjegy.

Nem egy erdélyi iró az Erdélyi Helikon hasábjain keresztül jutott a budapesti ... Az Erdélyi Helikon 1928-ban indult és az 1944. év kilence ... A cigaretta.

Irodalmi lapjai közül a Magyar Kritika a legjelentősebb, ... József felett mondott nekrológjából idézett :"Mindenki érezte a rendszeres kritika szükségét ...

Kósza Szellő : Apponyi Gyurika. /V./ 1898. 468. 1. Kosztka Mihály : Ják Imre meséje. /E./ 1894. II. 369-370.1. ... Szuhay Mátyás : Credo. /V./ 1898, 596. 1.

kerültek ki (Kosztolányi, Karinthy, Szini Gyula, Nagy Lajos, Somlyó Zol ... Szász Zoltánt, Szép Ernőt, Színi Gyulát, Zilahy Lajost és Zsolt Bélát jelöl.

Túlhajszolt lelkek balladája ... ezt az élményt, leginkább figyelemre méltó módon a Hontalan hazafiság. Ezekben a művekben jól követhető a folyamat, ...

A Grand Café Párisien-ben. /T./ I898, II, 537- ... x Ly*na. /E./ 1896. I. 284-286, 303-305, 320- • ... Guignol : Szinházi horoszkóp. I903.II. 592-593 1*.

embernemzedékben már elmosódó, nehezen elemezhető emlék lesz a mozi ... Az egyik címlapon a következő rajz látható: gúzsbakötött író a deresen; Tisza István.

Az íriri névadás sajátcrsságai Karinthy Frigyes mílvei ... ga csupán a valóság látszatát kelti, olyan, mintha valós lenne, ezért a szövegben előforduló.

Farkas Wellmann Endre írói névjegye. Tartalom. VERSEK. 3. Az örök város. 3. Hommage récriminatoire à mon fils. 3. Üdvözlet. 3. Trónfoglaló ...

Az egész középkorból viszonylag kevés, a szentjobbi monostor által kibocsátott, összesen ... László, LACZKÓ Krisztina, MAYER Gyula, TAKÁCS László,.

3 мая 2018 г. ... lij című novellájában az H. G. Wells: „H. G. Wells egyik regényében olvastam”. (N. 2: 106). Ezek az irodalmi nevek nem írói nevek.

Ennél jóval fontosabb Salamon Ferenc által a nemzet özvegyeire való utalás, amely közösségbe ő egyértelműen Vachott Sándornét is bele- tartozónak vélte.

I. A KINCSKERESŐ KISKÖDMÖN KELETKEZÉSE AZ ÉLETRAJZ ÉS AZ ELŐZMÉNYEK. TÜKRÉBEN. Móra Ferenc alakja elsősorban gyermekíróként él az olvasók tudatában, ...

Brucknerné Farkas Gizella : A felebarát háza. /E./ I925.I. ... Pinta Sándor : Szivünk miséje. 1930. ... Molnár Kata 2 Áriusz Anna protekciója. 1935.

F, GY* : Gyergyai Albert : A mai francia regény, 1937* ... Egy tiltott könyv, /D#I* Lawrence s Lady ... Orlando és modellje, Virginia Woolf.

sek. 1909. II. 754-755. 1. A. J. : Harsányi Kálmán : Páter Beneeek. 1910. I. 25. 1. ... Sopron kincsesházai. ... Kosáryné Réz Lola : Ida néni és Samu bácsi.

lóssy László : A magyar országgyűlési beszéd út ja. 1940. /256./ 91-94. 1* ... Klebelsberg Kunó gróf : A háború utáni kor szelleme. 1932*.

írta: BENKŐ LÁSZLÓ. Műfaji sajátságok. Az írói szótár több arcú műfaj. Mint egynyelvű szótár az ún. értelmező szótárak típusába tartozik, mégpedig az ...

A Budapesti Szemle legutolsó, 1873-tól 1944-ig terjedő korszaka a magyar szellemi élet konzervatív szemléletű, de hű tükörképe. Az irodalmár szerkesztők ...

kocsmája, Katica-csárda: helynevek Kisiratoson. K. F. adatközlői közt Kata s Kató is szerepel. Klára Klári, Klárika. Krisztina Kriszti. Lenke Lenci. (Lilla?)

veg – a minél pontosabb, tudományosan minél szabályosabb le- ... gya szövetkezet Erdélyben a két háború közt is működött.) Az egykor szövetkezeti fűszerbolt ...

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.