biztonsági öv etetőszékhez

Sidol Metallpolitur. Sidol Fémtisztító. Ajánlott felhasználás. Fém tárgyak tisztítása ... Biztonsági adatlap: Sidol Fémtisztító. Oldal 1/ 5 ...

Biztonsági adatlap BASACOLORS Extra mélyalapozó citrom illattal oldal 1 / 4..... BIZTONSÁGI ADATLAP. Kiállítás kelte: 2012-02-01.

18 нояб. 2019 г. ... Súlyos esetekben előfordulhat, hogy a bőrön lila foltok jelennek meg, és vér jelenik meg a székletben vagy a vizeletben.

1 июн. 2015 г. ... Készítmény neve: BITUGÉL szigetelőhabarcs. 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító.

28 июл. 2009 г. ... TORK Premium pipere folyékony szappan ... A készítmény felhasználása: folyékony szappan — kozmetikum ... Glycerin 99,5% (Glicerin).

25 апр. 2018 г. ... HÉRA MÉSZFESTÉK. Kód. 12640DHHUS00 ... festék- vagy lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11 kódszámú hulladékoktól.

Figyelmeztetés: Veszély. Figyelmeztető mondatok: H220. Rendkívül tűzveszélyes gáz. H280. Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

1 июл. 2019 г. ... 4.1Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése. Belégzés: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. Bőrrelvalóérintkezés:.

22 сент. 2009 г. ... Átdolgozás száma 2. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító. Termék neve. Akrilnitril.

24 сент. 2015 г. ... Hexametilén-tetramin. A termék sorszáma. : 398160 ... n) Vízben való oldhatóság oldható o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz.

Márkanév: NITROLAKK 003, 004, 005. 1.2. A keverék felhasználása: Nitrocellulóz bázisú lakk. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:.

12 мар. 2019 г. ... Felhasználás: WC, csempe felület, fürdőkád, zuhanykabin vízkőoldásra, tisztításra. 1.2.2. Ellenjavallt felhasználás: Ne alkalmazzuk márvány ...

26 авг. 2014 г. ... Védőkesztyű használata kötelező. Szem- vagy arcvédő használata kötelező. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más ...

Az LG LED TV megnevezés a LED háttérfénnyel ellátott ... döntött rögzítést lehetővé tevő fali konzol felszerelési és beállítási útmutatóját.

18 дек. 2020 г. ... REACH Regisztr. szám: 01-2119462824-33. 250-418-4. 30989-05-0. Repr. 2. H361d. 20-30. Trietilén-glikol-monobutil-.

Az LG LED TV megnevezés a LED háttérfénnyel ellátott LCD képernyőkre vonatkozik. ... döntött rögzítést lehetővé tevő fali konzol felszerelési és beállítási.

Termékazonosító. EM-404. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Az anyag/keverék felhasználása.

HASZNÁLT MOTOROLAJAK. A használt motorolaj veszélyes összetevőket tartalmaz, amelyek bőrrákot okozhatnak. Lásd toxikológiai információ, Biztonsági Adatlap, ...

5 нояб. 2008 г. ... Ultra Szavo penész elleni szer. 2. változat. BIZTONSÁGI ADATLAP. A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2008. szeptember 12.

Turbo Kalcium. Turbo Cink ... Gyártó/ Forgalmazó: Fitohorm Kft. 6500 Baja, Iparos u. 12 sz. Tel/Fax: +36 79/321-244. E-mail: [email protected].

Tiret Professional Lefolyótisztító gél. Verzió: 9. Az előző verzió kiadása:2014.01.20. Reckitt Benckiser Kft. 1/17 oldal. Biztonsági Adatlap.

MOL Standard Diesel 20W-40 többfokozatú dízelmotor olaj. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

Változat: 2 Felülvizsgálat: 2008. 11. 26. ... veszélyes lehet, mivel filmet képez a vízfelületen, elzárva az ... Tűzveszélyességi osztály:.

25 апр. 2017 г. ... Levendula illatú légfrissítő aeroszol. 1/6. Verzió: 3.0 ... CAS-szám: 68476-86-8 EK-szám: 270-705-8. Index-szám: 649-203-00-1.

28 нояб. 2015 г. ... LAZURÁN MAGASFÉNYU VASTAGLAZÚR. BIZTONSÁGI ADATLAP. Terméknév. Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet ...

Perecetsav 15%-os. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1.Termékazonosító: Az anyag neve. : Perecetsav 15%-os. Szinonímák.

3 сент. 2009 г. ... Anyag/készítmény használata Fertőtlenítő - perecetsav koncentrátum. · Gyártó/szállító: Vertrieb: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

13 дек. 2013 г. ... Dettol Antibakteriális Felülettisztító Törlőkendő. Lime & Menta. Reckitt Benckiser Kft. 1/14 oldal. 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a ...

15 июл. 2019 г. ... köhögés vagy nehéz légzés folytatódik. 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások. AZONNALI TÜNETEK ÉS EGÉSZSÉGI HATÁSOK.

1x fűgyűjtő doboz alsórész. 1x csavartasak. 1x kábeltartó. 1x húzásmentesítő. A szerelés sorrendje lásd a szerelési útmutató ábráit. A lécek felszerelése.

Ipari Hypo. BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a Bizottság 2015/830 rendelet szerint.

tápkábelt mellékelünk, amely kizárólag egy normál, ... Roomba® s-sorozat – Felhasználói kézikönyv 1 ... Törölje le a belső érzékelőket egy tiszta,.

Ragó István – PSZÁF IT szakmai nap, Budapest. IT biztonsági logelemzés. IT biztonsági logelemzés. Ragó István. CISA, CISM osztályigazgató ...

SOUDAL Magyarország Kft. Szaniter szil/neutrális fehér/300ml. 1 / 11. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA.

23 февр. 2006 г. ... SAMOTT LISZT. 1/3. Horváth - Gipsz Kft. ... A KÉSZÍTMÉNY NEVE: SAMOTT LISZT. Kiszerelés: 2kg ... Halmazállapot: por. 2. Szín: fehér.

Ne helyezze a TV-készüléket és a távirányítót a következő ... A háromvillás földelt dugóval rendelkező TV-t háromvillás földelt ... Átmegy a falon.

Faszén és kandallófa begyújtása. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai. 1.3.1 Felelős személy neve: E-mail: MEMÓRIA COPYCARE HUNGARY KFT.

EPOXIGYANTA (ÁTLAGOS. MOLEKULATÖMEG SZÁM <. 700). GHS07, GHS09. Wng. Skin Irrit. 2, H315. Skin Sens. 1, H317. Eye Irrit. 2, H319. Aquatic Chronic 2,.

Art-Export Bova Kft. Székhely: 1149 Budapest, Várna u. 6. Telefon/fax: +36 1 284 58 55. E-mail: [email protected]. A biztonsági adatlapért felelős ...

Prisma Color lakkspray. 1 / 11. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító:.

kerozin (ásványolaj), hidroszulfurizált. Xn; R65 / R66. 10 - 20. Kiegészítő utasítások. Az R-mondatok pontos szövegét lásd 16. bekezdésben.

19 февр. 2020 г. ... Segélyvonal bántalmazott nőknek és gyerekeknek ... Lehet, hogy az alábbi tanácsok közül a körülményei miatt nem mindegyiket tudja megfogadni ...

Előkevert, kész száraz beton, esztrich előállításához, kézi és gépi bedolgozásra. Padlófűtésnél is használható. Ipari és lakossági felhasználásra.

Efedrin-hidroklorid. Szinoníma/az anyag latin neve: EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM. CAS szám: 50-98-6. EU szám: 200-074-6. REACH reg. szám: 01-2120012195-69-XXXX.

5 нояб. 2015 г. ... Flóraszept Konyhai zsíroldó. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás ... Konyhai tisztító spray. Termék típus. : folyadék.

Lenor Gold Orchid Folyékony mosószer. A termék azonosítója. 91791285_RET_CLP_EUR. Szinonimák. PA00217437. Termékcsoport. Kereskedelmi termék.

Lenor Amethyst & Floral Bouquet Folyékony mosószer. A termék azonosítója. 91791317_RET_CLP_EUR. Szinonimák. PA00217438. Termékcsoport. Kereskedelmi termék.

SOULDROPS Felhőcsepp mosógél. Biztonsági adatlap. A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően. 1. BIZTONSÁGI ADATLAP. (Az 1907/20066EK rendelet II.

BIO KILL EXTRA GT micro-fast. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Relevánsan azonosított.

16 февр. 2018 г. ... HÉRA+ BELTÉRI GLETT ... 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, ... [3] Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII.

28 дек. 2020 г. ... Ecetsav, hidrogén-peroxid, perecetsav. (648/2004/EK Rendelet). > 30% oxigén alapú fehérítők, < 5% Foszfonátok.

14 февр. 2020 г. ... Na-metaszilikát. 01-2119449811-37-0000. 10213-79-3. 229-912-9. Skin Corr. 1B. STOT SE 3. Met. Corr. 1. H314. H335. H290. ˂ 5 %. A H mondatok ...

A holland szociális biztonsági rendszer a következő társadalombiztosítási ágakat ... Segítségnyújtási Központ – Munka és vállalkozás a határokon túl –.

CLEANECO Organikus felmosószer – baby. 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása: tisztítószer. Ellenjavallt felhasználás: a fentitől eltérő.

22 окт. 2015 г. ... kóddal rendelkező Calgon Hygiene Plus elnevezésű, 2015.10.22-én felülvizsgálat 2.01-es verziószámú angol nyelvű biztonsági adatlapja alapján ...

Hatóanyag-tartalom: Citromos eukaliptusz olaj, hidratált, ciklizált (CAS-szám: 1245629-80-4) 50 g/l. Figyelmeztető H-mondatok: nincsenek.

Eukaliptusz olaj. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0. 1 / 9. Kiállítás/javítás kelte: 2018.04.12. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a ...

Univerzális mész-cement vakolat kézi bedolgozásra, mindenféle alapra külső és belső felhasználásra, ... Biztonsági adatlap: Baumit UniPutz. Oldal: 2 / 10.

Kompresszor. 1.12.2. Hűtő. 1.12.3. Kompresszor. 1.12.4. Hűtő ... A mellékelt tornádótérkép alapján nem várható a környéken jelentős vihar, tornádó. A térkép.

Kiállítás kelte: 2002.06.11. Átdolgozás dátuma: 2009.02.20. 1. Termék neve és gyártó/szállító azonosító adatok: 1.1. Kereskedelmi megnevezés: cementkötésű ...

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.