ultra sol extra biztonsági adatlap

(csótány, hangya, ezüstös pikkelyke, bolha, ágyi poloska irtására). Felülvizsgálat dátuma: 2017. 01.13. Verzió szám: 5. Előző kiadás dátuma: 2015. 01.21.

ADC Kft. Budapest. Kiállítás dátuma: 2017.10.09. Ultra-Etch. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.) Készítmény neve: Ultra-Etch – Foszforsav, dentin savazó anyag.

Ultra Extra Erős vízkőoldó. Kiadás/ felülvizsgálat: 2015.06.01. változat: 2. Változás: 2, 3,4,9,11,14,15,16 szakasz. 1. oldal / összesen 8 oldal.

Ultra Lefolyótisztító Extra Erős. Kiadás/felülvizsgálat:2016.02.22. változat: 1. Oldal: 1/8. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1272/2008/EK rendelet szerint.

A kötés megkezdése után az anyagot tovább felhasználni már nem szabad! Műszaki adatok. Vízzel való keverési arány (kg/l):. 1,25-1,35. Víz-gipsz arányszám:.

Faszén és kandallófa begyújtása. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai. 1.3.1 Felelős személy neve: E-mail: MEMÓRIA COPYCARE HUNGARY KFT.

13 дек. 2013 г. ... Dettol Antibakteriális Felülettisztító Törlőkendő. Lime & Menta. Reckitt Benckiser Kft. 1/14 oldal. 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a ...

Változat: 2 Felülvizsgálat: 2008. 11. 26. ... veszélyes lehet, mivel filmet képez a vízfelületen, elzárva az ... Tűzveszélyességi osztály:.

18 дек. 2020 г. ... REACH Regisztr. szám: 01-2119462824-33. 250-418-4. 30989-05-0. Repr. 2. H361d. 20-30. Trietilén-glikol-monobutil-.

28 июл. 2009 г. ... TORK Premium pipere folyékony szappan ... A készítmény felhasználása: folyékony szappan — kozmetikum ... Glycerin 99,5% (Glicerin).

EPOXIGYANTA (ÁTLAGOS. MOLEKULATÖMEG SZÁM <. 700). GHS07, GHS09. Wng. Skin Irrit. 2, H315. Skin Sens. 1, H317. Eye Irrit. 2, H319. Aquatic Chronic 2,.

23 февр. 2006 г. ... SAMOTT LISZT. 1/3. Horváth - Gipsz Kft. ... A KÉSZÍTMÉNY NEVE: SAMOTT LISZT. Kiszerelés: 2kg ... Halmazállapot: por. 2. Szín: fehér.

Turbo Kalcium. Turbo Cink ... Gyártó/ Forgalmazó: Fitohorm Kft. 6500 Baja, Iparos u. 12 sz. Tel/Fax: +36 79/321-244. E-mail: [email protected].

25 апр. 2018 г. ... HÉRA MÉSZFESTÉK. Kód. 12640DHHUS00 ... festék- vagy lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11 kódszámú hulladékoktól.

28 нояб. 2015 г. ... LAZURÁN MAGASFÉNYU VASTAGLAZÚR. BIZTONSÁGI ADATLAP. Terméknév. Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet ...

Termékazonosító. EM-404. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Az anyag/keverék felhasználása.

SOUDAL Magyarország Kft. Szaniter szil/neutrális fehér/300ml. 1 / 11. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA.

MOL Standard Diesel 20W-40 többfokozatú dízelmotor olaj. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

24 сент. 2015 г. ... Hexametilén-tetramin. A termék sorszáma. : 398160 ... n) Vízben való oldhatóság oldható o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz.

HASZNÁLT MOTOROLAJAK. A használt motorolaj veszélyes összetevőket tartalmaz, amelyek bőrrákot okozhatnak. Lásd toxikológiai információ, Biztonsági Adatlap, ...

5 нояб. 2008 г. ... Ultra Szavo penész elleni szer. 2. változat. BIZTONSÁGI ADATLAP. A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2008. szeptember 12.

Biztonsági adatlap BASACOLORS Extra mélyalapozó citrom illattal oldal 1 / 4..... BIZTONSÁGI ADATLAP. Kiállítás kelte: 2012-02-01.

Tiret Professional Lefolyótisztító gél. Verzió: 9. Az előző verzió kiadása:2014.01.20. Reckitt Benckiser Kft. 1/17 oldal. Biztonsági Adatlap.

Márkanév: NITROLAKK 003, 004, 005. 1.2. A keverék felhasználása: Nitrocellulóz bázisú lakk. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:.

Perecetsav 15%-os. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1.Termékazonosító: Az anyag neve. : Perecetsav 15%-os. Szinonímák.

26 авг. 2014 г. ... Védőkesztyű használata kötelező. Szem- vagy arcvédő használata kötelező. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más ...

25 апр. 2017 г. ... Levendula illatú légfrissítő aeroszol. 1/6. Verzió: 3.0 ... CAS-szám: 68476-86-8 EK-szám: 270-705-8. Index-szám: 649-203-00-1.

22 сент. 2009 г. ... Átdolgozás száma 2. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító. Termék neve. Akrilnitril.

1 июн. 2015 г. ... Készítmény neve: BITUGÉL szigetelőhabarcs. 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító.

1 июл. 2019 г. ... 4.1Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése. Belégzés: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. Bőrrelvalóérintkezés:.

Ipari Hypo. BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a Bizottság 2015/830 rendelet szerint.

Figyelmeztetés: Veszély. Figyelmeztető mondatok: H220. Rendkívül tűzveszélyes gáz. H280. Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

Art-Export Bova Kft. Székhely: 1149 Budapest, Várna u. 6. Telefon/fax: +36 1 284 58 55. E-mail: [email protected]. A biztonsági adatlapért felelős ...

15 июл. 2019 г. ... köhögés vagy nehéz légzés folytatódik. 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások. AZONNALI TÜNETEK ÉS EGÉSZSÉGI HATÁSOK.

18 нояб. 2019 г. ... Súlyos esetekben előfordulhat, hogy a bőrön lila foltok jelennek meg, és vér jelenik meg a székletben vagy a vizeletben.

3 сент. 2009 г. ... Anyag/készítmény használata Fertőtlenítő - perecetsav koncentrátum. · Gyártó/szállító: Vertrieb: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

12 мар. 2019 г. ... Felhasználás: WC, csempe felület, fürdőkád, zuhanykabin vízkőoldásra, tisztításra. 1.2.2. Ellenjavallt felhasználás: Ne alkalmazzuk márvány ...

Sidol Metallpolitur. Sidol Fémtisztító. Ajánlott felhasználás. Fém tárgyak tisztítása ... Biztonsági adatlap: Sidol Fémtisztító. Oldal 1/ 5 ...

Soudal Szaniter Szilikon. 1 / 16. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító:.

27 янв. 2021 г. ... Kalcium oxid – CaO. Kereskedelmi név: Beremendi mész, Hejőcsabai mész. CAS: 1305-78-8. EINECS: 215-138-9. Molekula tömeg: 56.08 g/mol.

perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak megfelelő anyagot. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok. 3.1. Anyagok.

11 нояб. 2020 г. ... Termékazonosító: PIRET-MIX Háztartási rovarirtó permet. 1.2. A keverék lényeges azonosított felhasználása: biocid termék, 18. terméktípus;.

28 авг. 2015 г. ... Denaturált szesz. Monoetilénglikol. Propán/bután. Keverék: etilén-glikol, korróziógátló és habzásgátló adalékok. 2.3. Egyéb veszélyek.

MOL MSE 15W-40 többfokozatú motorolaj. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

16 февр. 2018 г. ... HÉRA+ BELTÉRI GLETT ... 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, ... [3] Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII.

20 дек. 2019 г. ... Farostlemez, MDF/HDF E-LE 1,8 mm - < 8,0 mm névleges vastagságtartományban. 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, ...

Eukaliptusz olaj. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0. 1 / 9. Kiállítás/javítás kelte: 2018.04.12. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a ...

D-Szorbitol. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0. 1 / 8. Kiállítás/javítás kelte: 2018.04.12. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a ...

1 сент. 2017 г. ... ALKOHOLOS FILC ELTÁVOLÍTÓ. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelt azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása:.

Hatóanyag-tartalom: Citromos eukaliptusz olaj, hidratált, ciklizált (CAS-szám: 1245629-80-4) 50 g/l. Figyelmeztető H-mondatok: nincsenek.

MAGILAB Kft. 1061 Budapest,. Király u. 12. Telefon: +36-1-433-3540. A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: [email protected].

SOULDROPS Felhőcsepp mosógél. Biztonsági adatlap. A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően. 1. BIZTONSÁGI ADATLAP. (Az 1907/20066EK rendelet II.

Univerzális mész-cement vakolat kézi bedolgozásra, mindenféle alapra külső és belső felhasználásra, ... Biztonsági adatlap: Baumit UniPutz. Oldal: 2 / 10.

Terméknév: eni Oso (ISO 46). Változat: 5 ... Email: [email protected] ... Klórozott szerves vegyületet nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olaj.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai: CLEANECO Kft. 2120 Dunakeszi Nádas u. 1. Telefon: +36 30 690 2384 · www.cleaneco.hu.

28 дек. 2020 г. ... Ecetsav, hidrogén-peroxid, perecetsav. (648/2004/EK Rendelet). > 30% oxigén alapú fehérítők, < 5% Foszfonátok.

Termékazonosító: CLEANECO Gépi pohár és tányér mosogatószer koncentrátum – lágy vízhez ... A biztonsági adatlap szállítójának adatai: CLEANECO Kft.

függően, esetleg irritációt válthat ki a bőrön vagy szembe kerülve (lásd védőfelszerelés). A termék bomlásakor keletkező gázok belélegezve irritációt,.

Kiállítás/javítás kelte: 2018.04.12. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító: Szulfadimidin.

Kiállítás kelte: 2002.06.11. Átdolgozás dátuma: 2009.02.20. 1. Termék neve és gyártó/szállító azonosító adatok: 1.1. Kereskedelmi megnevezés: cementkötésű ...

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.